Can you help validate these translations?

De beregnere, der findes her, er resultatet af mere end 35 års feedback fra de brugere, der har taget sig tid til at kommentere og komme med forslag. Tak til disse brugere! Nye brugere kan drage fordel af fuldt udbyggede regnemaskiner, der har dato-præcise resultater.

Du behøver ikke at nøjes med "skøn", som andre websteder lover dig.

The calculators found here are the result of 35 plus years of feedback from the users who have taken their time to comment and offer suggestions. To those users, thank you! For new users, you benefit from full-featured calculators that have date accurate results.

You don't need to settle for "estimates" like other websites promise you.

Er du en blogger? Er du en succesfuld privatøkonomisk blogger, der blogger på et andet sprog end engelsk? Hvis ja, kan vi måske arbejde sammen? Jeg kan lave computeroversatte versioner af alle disse beregnere. Hvis du læser korrektur, redigerer og godkender dine ændringer, kan du gratis få en kopi af hver beregner til dit websted. Du vil naturligvis få links fra dette websted, kredit for oversættelserne, og du vil beholde 100 % af de reklameindtægter, som beregnerne genererer for dig på dit websted.

Are you a blogger? Are you a successful personal financial blogger who blogs in a language other than English? If so, perhaps we can work together? I can create computer-translated versions of all these calculators. If you proofread, edit, and sign off on your changes, you can have, for free, a copy of each calculator for your website. Naturally, you will get links from this site, credit for the translations, and you will keep 100% of the advertising revenue the calculators generate for you on your site.

English LinkCalculator Name - link to translationIDTitleDescription
adjustable-rate-mortgage-calculatorberegner til justerbar rente på realkreditlån1390Låneberegner med justerbar rente [renteændring på en vilkårlig dag]En ARM-beregner, der understøtter renteændringer på alle datoer. Beregn nye betalingsbeløb og opret en afdragsskema.
affordable-house-calculatorberegner til overkommelige huspriser89Hvor meget hus har jeg råd til? | Prisbillig husberegnerEn husberegner til overkommelige priser giver svar på spørgsmålet "Hvor meget kan jeg bruge på et hus?". Tager højde for indkomst, ejendomsskatter, vedligeholdelse og lånebetalinger
amortization-scheduleafskrivningsplan105Afskrivningsskema | Opret nøjagtige betalingsplanerDu kan nemt oprette en udskrivbar afdragsskema med datoer og subtotaler. Beregn ukendt betaling, lånebeløb, rente eller løbetid. Vælg mellem 11 betalingsfrekvenser.
amortization-schedule-with-extra-paymentsafdragsskema med ekstra betalinger4067Amortiseringsplan med ekstra betalingerOpret en amortiseringsplan med ekstra betalinger eller betaling af et engangsbeløb på en vilkårlig dato. Beregn, hvor mange renter du sparer.
annuity-matrixannuitetsmatrix115Lønmatriceregner til beregning af annuitetsmatricerAnnuitetsmatricen viser et interval af mulige udbetalingsbeløb eller et interval af oprindelige investeringsbeløb for forskellige rentesatser og investeringsbetingelser.
annuity-scheduleannuitetsskema101Beregner til beregning af annuitetsskemaUdbetalingsberegneren for livrenter skaber en plan, der viser, hvor længe dine penge vil holde med regelmæssige udbetalinger. Løser for en af fire ubekendte størrelser.
APR-calculatorAPR-beregner765APR-beregner | Truth-in-Lending Act Disclosure StatementsBeregneren til årlige omkostninger i procent er i overensstemmelse med den amerikanske Truth-in-Lending Act. Beregn den årlige årlige rente. Udskriv oplysning om den effektive rente. Bekræftet med alle eksempler fra TILA.
APY-calculatorAPY-beregner769APY-beregnerAPY-beregner.
auto-loan-calculatorberegner til billån59Låneberegner | Låneberegner til billån | Ikke et legetøjLet at bruge beregneren til billån og udskrivbar betalingsplan. Der kan eventuelt tages højde for skatter, udbetaling, indbytte, vedligeholdelse og ekstra betalinger. Beregning af den årlige rente i procent.
auto-loan-calculator-with-extra-paymentsberegner for billån med ekstra betalinger4107Beregner til billån med ekstra betalingerDenne beregner til billån understøtter et engangsbeløb eller flere ekstra betalinger. Beregner, hvor meget du sparer op, og opretter en betalingsplan. Beregner også betalingen.
balloon-payment-calculatorberegner til ballonbetaling61Ballonlånsberegner | Enkelt eller flere ekstra betalingerBallonbetalingsberegneren løser en af fem ubekendte størrelser, herunder ballonbetalingsbeløbet. Med udskrivbar afdragsskema og mulighed for ekstra betalinger.
biweekly-payment-calculatorberegner til betaling hver anden uge63Realkulator for realkreditlån hver anden uge | Hvor meget vil du spare?Beregneren til beregning af realkreditlån med to ugers rente og månedslån beregner sparede renter. Sammenligner to lån i én udskrivbar afdragsskema. Understøtter også ekstra betalinger.
bond-calculatorobligationsberegner777Obligationsberegner | Beregner pris eller afkastBeregner til beregning af obligationskurs og afkast til udløb. Beregn påløbne renter, kuponrenter, varighed og det samlede handelsbeløb. Understøtter kaliberbare obligationer.
break-even-calculatorbreak even-beregner2393Break-Even Point Calculator | Break-Even AnalyseDu kan nemt beregne dit break-even point (BEP). Beregner også faste, variable omkostninger og komponentomkostninger som en procentdel af salget. Til service- eller produktbaserede virksomheder.
bridge-loan-calculatorberegner for brolån65Låneberegner til brolånEt brolån hjælper dig med at købe en ejendom, mens du finansierer en anden. Beregn, om der er behov for et brolån, og hvor meget du skal betale. Udarbejd en tidsplan for brolån.
budget-calculatorbudgetberegner77Budgetberegner | Personlig budgetteringDen månedlige budgetberegner viser fordelingen af udgifter og indtægter.
buy-or-rent-housekøbe eller leje hus4099Skal jeg købe eller leje et hus? | BeregnerDenne beregner sammenligner omkostningerne ved at købe og leje en bolig. Den beregner en realkreditlånsbetaling og udarbejder en detaljeret plan for leje eller køb, der kan udskrives.
Canadian-loan-calculatorCanadisk låneberegner184Canadisk låneberegnerCanadisk låneberegner med udskrivbar betalingsplan og diagrammer. Beregn betaling, lånebeløb, rentesats eller løbetid i henhold til canadiske konventioner.
compound-interest-calculatorberegner til beregning af sammensatte renter91Beregner til sammensatte renter og APY-beregnerBeregner for sammensatte renter til beregning af fremtidig værdi og APY (Annual Percentage Yield) mellem brugerdefinerede nøjagtige datoer. 13 rentesatsfrekvenser.
construction-loan-calculatorberegner for byggelån1388Ultimativ beregner til byggelån [Uregelmæssig låner]Brug denne beregner til byggelån til flere, uregelmæssige lån og nøjagtig dato for rentebetalinger eller P&I-betalinger. Trin-for-trin-vejledning viser dig, hvordan du bruger den.
date-calculatordatoberegner759Datalommeregner | Kalenderberegner | DatamatematikDatoberegneren beregner en dato ved at tilføje eller trække dage, uger, måneder eller år fra hinanden. Eller den beregner dage, uger, måneder og år mellem to datoer.
debt-calculatorgældsberegner775Gældsberegner | DYI Gældsafvikling og konsolideringstestSænk dine gældsudgifter. Denne gældsberegner til flere lån opretter en dato nøjagtig tidsplan for op til 25 gældsposter for at give dig en trinvis plan for afbetaling eller konsolidering af gæld. Test 5 gældsreduktionsstrategier, herunder Debt Snowball & Debt Avalanche. Beregn forholdet mellem gæld og indkomst og fremtidigt investeringsafkast
debt-reduction-calculatorberegner til reduktion af gæld1584Gældsreduktionsberegner [Opret en plan for afbetaling af gæld]Hvor lang tid vil det tage at betale gælden af? Denne beregner til afbetaling af gæld tester 5 metoder til afbetaling af gæld for at fortælle dig det, herunder gældssneebold og gældslavinen.
extra-payment-calculatorberegner for ekstrabetaling67Beregner til ekstrabetaling | Er det det rigtige at gøre?Ekstrabetalingsberegner med betalingsplan beregner rentebesparelser som følge af et engangsbeløb eller flere ekstra betalinger. Svarer også på spørgsmålet: Er det bedre at investere?
fixed-principal-payment-calculatorberegner til fast afdrag på hovedstolen180Beregner til betaling af lån med fast hovedstolLåneberegner med fast hovedstol med udskrivbar betalingsplan og diagrammer. Betal et fast hovedstolsbeløb ved hver betaling, og spar penge. Betalingerne falder fra måned til måned.
front-pageforside994Finansielle lommeregnere | Disse lommeregnere er ikke legetøjGratis finansielle beregnere, når du har brug for præcise resultater - ikke skøn. Du kan justere beløb, datoer og rentesatser efter behov. Opret udskrivbare skemaer.
future-value-calculatorberegner af fremtidig værdi93Future Value Calculator | FV CalculatorFremtidsværdiberegneren beregner FV af et enkelt beløb for et nøjagtigt antal dage. 13 sammensætningsmuligheder. Disse beregnere er ikke legetøj.
future-value-matrixmatrix for fremtidig værdi113Matrix for fremtidig værdi | FV MatrixFuture value matrix-beregneren skaber en række mulige fremtidige værdier eller nødvendige regelmæssige investeringer for varierende rentesatser med et varierende antal pengestrømme.
future-value-of-an-annuity-calculatorfremtidig værdi af en annuitet beregner1401Beregner til beregning af den fremtidige værdi af en annuitetsydelse | FV af en investeringFuture value calculator beregner FV ud fra et valgfrit startbeløb og periodiske investeringer. Opret et skema med datoer, der kan udskrives. 13 frekvensindstillinger.
future-value-scheduletidsplan for fremtidig værdi103Skema over fremtidig værdi | FV-skemaFuture value (FV)-beregneren skaber en pengestrømsskema og diagrammer, der viser renteindtægter og saldo. Bruger nøjagtige datoer. 13 muligheder for sammensætning og simpel rente.
historical-investment-calculatorhistorisk investeringsberegner1695Historisk investeringsberegner | financial-calculators.comBeregn og sammenlign investeringsafkast ved hjælp af 14 aktie-, obligations-, ejendoms- og råvareindekser. Enkelte eller flere investeringer. Mulighed for at justere for inflation.
home-affordability-calculatorberegner til at beregne boligernes overkommelighed828Beregneren til at beregne huspriser | Hvor meget hus har jeg råd til?Vores boligberegner tager højde for indkomst, rådighedsbeløb, skat, forsikring, vedligeholdelse og meget mere for at besvare spørgsmålet "Hvor meget hus har jeg råd til?"
inflation-calculatorinflationsberegner653Inflationsberegner | Brug eventuelt det medfølgende amerikanske CPI-indeksTror du ikke, at 2% iinflation påvirker planlægningen? Tænk dig om. Inflationsberegninger ved hjælp af historiske inflationssatser eller beregn virkningen ved hjælp af en forventet sats.
interest-calculatorrenteberegner1534Renteberegner [simpel rente og sammensat rente]En renteberegner til enhver renteberegning - nøjagtig datagenøjagtighed. Vælg simpel rente eller en af de 12 rentesammensætningsperioder, herunder daglig og løbende.
interest-only-loan-calculatorberegner til rentebærende lån182Låneberegner til rentebærende lånBetalingsberegner til rentebærende lån - løs betalingen, det lånte beløb eller rentesatsen. Vis eller udskriv lånebetalingsplan og diagrammer. Disse beregnere er ikke legetøj.
investment-calculatorinvesteringsberegner659Ultimativ investeringsberegner | IndkomstberegnerInvesteringsberegneren løser for flere ubekendte og opretter investeringsog indkomstskemaer til udskrivning. Der kan eventuelt tages højde for inflation, skatter og gebyrer.
irr-calculatorirr-beregner109IRR-beregner | Intern afkastningsgrad med datoer plus NPVDenne IRR-beregner beregner en annualiseret afkastningsgrad plus fortjeneste (tab). Understøtter nøjagtig dato pengestrømme, nem bulkdataindtastning, lagring og udskrivning.
lease-calculatorleasingberegner763LejeberegnerLeasingberegner, billeasingberegner
lease-vs-buy-calculatorberegner til leasing vs. køb848Beregner til leje eller køb | For biler, jord eller andre aktiverGør beslutningen om at lease eller købe let at træffe. Til enten privat eller erhvervsmæssig brug. Tager hensyn til skat og afskrivning. Har resultater i klar tekst og oplysninger om pengestrømme.
loan-calculatorlåneberegner27Låneberegner, der opretter dato nøjagtige betalingsskemaerEn låneberegner, der nemt beregner betalingsbeløbet (eller løbetid, rentesats eller det beløb, du kan låne). Støtte til ekstra betalinger. Masser af funktioner.
loan-matrixlånematrix117LånematrixberegnerLånematrixberegneren viser området af mulige lånebeløb eller området af periodiske betalinger for varierende rentesatser og et varierende antal betalinger. Gratis support.
loan-payoff-calculatorberegner til tilbagebetaling af lån1392Låneudbetalingsberegner | Udskrivbar betalingsplanBeregne nøjagtige beløb for tilbagebetaling af lån. Denne låneudbetalingsberegner registrerer betalinger på enhver betalingsdato. Understøtter glemte og ekstra betalinger. Revision af igangværende lån.
macrs-depreciation-calculatormacrs afskrivningsberegner649MACRS Afskrivningsberegner | IRS Publikation 946Gratis MACRS afskrivningsberegner med skemaer. Overholder IRS Pub. 946 regler. Understøtter kvalificeret ejendom, køretøjsmaksimum, 100 procent bonus og safe harbor-regler.
markup-and-discount-calculatorberegner til beregning af tillæg og rabat79Opskudsberegner og rabatberegnerI en enkelt brugervenlig regnemaskine finder du en procentvis stigning, procentvis ændring og procentvis afskrivning i en enkelt regnemaskine. Beregner tre af fem værdier.
mirr-calculatormirr-beregner735MIRR-beregner | Modificeret intern rente af afkastDen modificerede beregning af den interne rente er en variant af IRR-beregningen. MIRR giver brugeren mulighed for at fastsætte en geninvesteringssats eller et afkast.
mortgage-calculatorrealkreditberegner69Realkreditberegner med udbetaling, datoer og pointDen ultimative realkreditberegner beregner realkreditlån, beløb, løbetid, udbetaling eller rentesats og opretter en betalingsplan med datoer, point og meget mere.
mortgage-calculator-with-amortizationrealkreditberegner med amortisering4103Realkulator med afdragsskema [Kan udskrives]Denne realkreditberegner skaber professionelt udseende afdragsskemaer. Udskriv fra enhver enhed. Opretter PDF-filer. Til normal og negativ amortisering.
mortgage-calculator-with-balloonrealkreditberegner med ballon4101Realkreditberegner med ballon | financial-calculators.comBrug denne realkreditberegner til et lån med en bestemmelse om ballonbetaling. Beregn en af 5 ubekendte størrelser, herunder det regelmæssige betalingsbeløb eller den endelige ballonbetaling.
mortgage-calculator-with-extra-paymentsrealkreditberegner med ekstra betalinger4071Realkreditberegner med ekstra afdrag [Betalingsskema]Denne realkreditberegner med ekstra betalinger beregner, hvor hurtigt du kan betale dit realkreditlån af, og hvor meget du kan spare. Opretter en detaljeret betalingsplan.
mortgage-calculator-with-taxes-pmirealkreditberegner med skatter pmi4105Realkreditberegner med skatter, forsikring og PMIEn realkreditberegner, der valgfrit tager højde for ejendomsskatter, ejendomsforsikring og PMI (privat realkreditforsikring). Opretter en detaljeret betalingsplan.
national-debt-calculatorberegner af statsgæld643Beregner for den amerikanske statsgæld | Afskrivning af obligationerAfskriv den nuværende amerikanske statsgæld på 2 måder - hele gælden eller din husstands andel. Ihh! Normal eller rentebærende afskrivning. Udskriv betalingsplan og grafer.
net-present-value-calculatorberegner til beregning af nettonutidsværdi701Nettonutidsværdiberegner | NPV & IRR-beregnerBrug denne NPV-beregner til at evaluere regelmæssige eller uregelmæssige pengestrømme for at finde ud af, om investeringen er hensigtsmæssig. Beregner også IRR. Nem dataindtastning med kopiering af pengestrømme.
net-worth-calculatorberegner af nettoformuen81Nettoværdi beregnerNettoværdiberegneren giver dig indsigt i din økonomiske sundhed. Er påkrævet for nogle låneansøgninger og bruges ofte af advokater, der arbejder med familieret. Gratis support.
online-calculatorsonline-beregnere129Online beregnere | Dine spørgsmål accepteret og besvaretSnesevis af gratis online-regnemaskiner. Hver regnemaskine løser flere ubekendte størrelser med nøjagtig datagenøjagtighed. Mange af dem opretter finansielle skemaer og diagrammer. Et websted med spørgsmål og svar.
options-calculatoroptioner beregner3055Optionsprisberegner | Amerikanske eller europæiske optionerBeregn optionspriser ved hjælp af enten Black-Scholes- eller Binomial Tree-modellen. Beregner automatisk historisk volatilitet ud fra markedsdata.
payment-calculatorbetalingsberegner186Beregner til beregning af betalingsbeløb | En af flere låneberegnereLånebetalingsberegneren tager højde for flere ubekendte faktorer ud over betalingen. Opretter en tidsplan med datoer og diagrammer. Særligt velegnet til mobile enheder.
percent-calculatorsprocentberegnere83Procentberegner | Procenter, forhold og brøkerHvordan finder du procentdelen? Disse online procentregnemaskiner bruges til at beregne procentvis stigning/nedgang og procentvise beregninger.
present-value-calculatorberegner til beregning af nutidsværdi97Nutidsværdiberegner (PV) | Nyttig til juridiske forligNutidsværdiberegneren beregner PV for et enkelt beløb. Se PV for en annuitetsberegner til beregning af pengestrømme. Beregne PV for retslige forlig.
present-value-of-an-annuity-calculatornutidsværdien af en annuitetsberegner95Beregner til beregning af nutidsværdien af en livrente [datofleksibilitet]Beregn nutidsværdien (PV) af enhver fremtidig pengestrøm. Understøtter datoer, simpel rente og flere frekvenser. Understøtter enten almindelig annuitetsrente eller forfaldne annuitetsrente.
present-value-of-annuity-calculatornutidsværdi af annuitetsberegneren1592Beregner til beregning af nutidsværdien af en livrente [datofleksibilitet]"Nutidsværdi af en annuitetsrente" er finansjargon, der betyder nutidsværdi med en pengestrøm. Pengestrømmen kan være en investering, en betaling eller en opsparing.
refinance-calculatorrefinansiering beregner773Refinansieringsberegner | Kan det betale sig at refinansiere?Denne refinansieringsberegner fortæller dig præcis, hvor meget du sparer, hvis du refinansierer et lån eller realkreditlån, plus hvor meget du tjener, hvis du investerer besparelserne.
remaining-balance-calculatorberegner for restsaldo71Beregner til restsaldo | financial-calculators.comBeregn et låns restsaldo, opret eventuelt en afdragsskemaer eller beregn en lånebetaling, der kræves for at nå en saldo ved en ønsket betaling.
rent-vs-buy-calculatorberegner til leje vs. køb2526Kalkulator til leje eller køb | Er det bedre at eje eller leje en bolig?Denne beregner til leje vs. ejerskab tager højde for realkreditomkostninger, husleje, skatter, inflation, reparationer, boligens fremtidige værdi og meget mere for at skabe skemaer og analyser, der kan udskrives.
rental-income-calculatorberegner til beregning af lejeindtægter710Udlejningsejendomsberegner | Beregn P&L-skemaUdlejningsejendomsberegneren opretter en udskrivbar pengestrømsskema. Tager højde for skatter, inflation, kontant investering, gæld og meget mere. Beregning af ROI før og efter skat
retirement-age-calculatorberegner af pensionsalder396Beregner til pensionsalder med udskrivbar tidsplan og diagramBeregneren til pensionsalder tager hensyn til din investeringsplan for at besvare spørgsmålet: "I hvilken alder kan jeg gå på pension? Let at bruge. Gratis og med fuld support.
retirement-calculatorpensionsberegner107Pensioneringsberegner | Omfattende pensionsplanlægningPensioneringsberegneren besvarer alle spørgsmål om pensionering, herunder hvor meget skal jeg bruge for at gå på pension? Den tager valgfrit højde for social sikring, pensioner og inflation.
retirement-income-calculatorberegner af pensionsindkomst400Beregner til beregning af pensionsindkomstRetirement Income Calculator tager hensyn til din investeringsplan for at besvare spørgsmålet: Hvad vil min pensionsindkomst være? Let at bruge. Gratis og med fuld support.
retirement-savings-calculatorberegner til pensionsopsparing398Beregner til pensionsopsparingBeregneren til pensionsopsparing besvarer spørgsmålet: Hvor meget skal jeg investere for at gå på pension?. En pensionsberegner, der er nem at bruge. Gratis og med fuld support.
roi-calculatorroi-beregner85Beregner til beregning af investeringsafkast (ROI)Denne ROI-beregner (return on investment) beregner en annualiseret afkastningsgrad ved hjælp af nøjagtige datoer. Nyhed: beregner de justeringer, der er nødvendige for at nå målet for ROR.
rule-of-78s-loan-calculatorreglen om 78s lån beregner178Reglen om 78s Låneberegner med afdragsskemaRule-of-78s låneberegner indeholder en udskrivbar betalingsplan med datoer og subtotaler. Løser for ukendt betalingsbeløb, lånebeløb, rentesats eller løbetid.
savings-calculatoropsparingsberegner73Opsparingsberegner og udskrivbar periodisk opsparingsskemaDenne opsparingsberegner bruger et valgfrit startbeløb, datoer og periodiske indskud til at beregne en endelig værdi. 12 frekvenser, herunder daglig, ugentlig osv.
simple-interest-calculatorsimpel renteberegner99Simple renteberegner | Revision af betalte eller modtagne renterDenne simple renteberegner beregner renterne mellem to vilkårlige datoer, som brugeren kan vælge. Et velegnet værktøj til revisionsformål og retssager.
SolveITSolveIT125SolveIT!™, over 40 finansielle regnemaskinerSolveIT!™, over 40 finansielle regnemaskiner, der bruges af bankfolk, revisorer, advokater, investorer, finansielle planlæggere, ejendomsmæglere. En pakke af software lommeregnere til Windows. Siden 1985.
time-value-of-money-calculatortidsværdi af penge regnemaskine435Beregner til beregning af tidsværdi af penge - TVM-beregnerOnline tidsværdiberegneren løser for fv, pv, løbetid, rente, betaling eller investeringsbeløb og meget mere. Juster satser og beløb. Dette er ikke et legetøj!
tvm-calculatortvm-beregner4197Beregner til beregning af penges tidsværdiEn TVM-beregner (Time Value of Money) med datoer, som brugeren kan vælge, og en TVM-skema, som kan udskrives. Løs for 5 ubekendte PV, løbetid, sats, pengestrømsbeløb og FV.
ultimate-financial-calculatorden ultimative finansielle beregner476TVM-beregner [Ultimativ finansiel regnemaskine - ikke legetøj!]Den ultimative finansielle lommeregner er en gratis online tidsværdiberegner, der beregner FV, PV, løbetid, kurs og beløb. Juster datoer, beløb, mere
withdrawal-savings-calculatorberegner til udbetaling af opsparing75Beregner til udbetaling af opsparing | Hvor længe vil mine penge vare?En udbetalingsopsparingsberegner, der valgfrit kan løse op for udbetalingsbeløb, startbeløb, rente eller løbetid. Opretter en udskrivbar udbetalingsskema.

Linket i den første kolonne er til den originale engelske version af beregneren. Linket i den anden kolonne, hvis der er et, er til den maskinoversatte version. Jeg vil give dig en editor, der viser den engelske over oversættelsen. Du redigerer oversættelsen, gemmer den og sender den pr. e-mail tilbage til mig. Jeg vil bruge dine redigeringer til at opdatere oversættelsen. Jeg vil fortsætte med at tilføje computergenererede oversættelser i løbet af de kommende måneder.

The link in the first column is to the original English version of the calculator. The link in the second column, if active, is to the machine-translated version. I will provide you with an editor that shows the English above the translation. You edit the translation, save it, and email it back to me. I'll use your edits to update the translation. I will continue to add computer generated translations over the coming months.

Tilsyneladende er det mest sandsynligt, at computere kan oversætte fra engelsk til disse sprog med succes:

Apparently, computers are most likely to be successful translating from English to these languages:

Danish : Dansk : Dansk

Dutch : Nederlandse : Hollandsk

German : Deutsch : Tysk

Finnish : Suomalainen : Finsk

French : Français : Fransk

Hungarian : Magyar : Ungarsk

Italian : Italiano : Italiensk

Lithuanian : Lietuvių : Litauisk

Portuguese : Português : Portugisisk

Polish : Polski : Polsk

Romanian : Românesc : Rumænsk

Russian : Русский : Russisk

Spanish : Español : Spansk

Swedish : Svenska : Svensk

advertisement